שלבים בהתקנה בקרקע של בריכת פיברגלאס מלבנית באילת

Fiberglass Rectangular Pool

בתמונה: בריכת אגן הים התיכון בשלבי התקנה בבית-שמש

 1. שלב ראשון חפירה יש לחפור בור בעומק 20 ס"מ מינימום עמוק יותר מעומק הבריכה המרבי וברוחב שיאפשר מעבר אדם בהיקף הבריכה כדי להגיע לצנרת והאביזרים המותקנים בדופן הבריכה.

 2. בזמן החפירה במידה וניתן יש לחפור במקום מתאים מלבן עבור המשאבה והמסנן במיקום הרצוי לכם הגודל יקבע לפי המשאבה והמסנן שרכשתם רצוי שתחתית החפירה תהיה נמוכה ב -10 עד 15 ס"מ מגובה ריצפת הבריכה לשם יציקת משטח בטון או הנחת מצע מהודק לצנרת המשאבה והמסנן.

 3. יש למלא חול ים בגובה מינימום של 20 ס"מ בקרקעית הבריכה ולפזר אותו בצורה שווה בכל התחתית, יש להחליק את החול בעזרת מגרפה ולישר עם קרש פשוט, לפלס את חול עם פלס להוסיף חול במקומות שחסר, במקומות שהחפירה אינה ישרה או מפולסת, במקומות עם אדמה קשה ניתן לערבב את החול עם כמה שקי מלט.יש להקפיד לסלק אבנים פסולת וחפצים קשים אחרים מהמשטח.

 4. יש לבדוק גבהים לפי תוכנית הפיתוח ומידות הבריכה.

 5. יש להניח את הבריכה בתוך החפירה למלא כ – 10 עד 20 ס"מ מים לשם ייצוב הבריכה במקום ולבדוק מיקום גובה והצבה סופית של הבריכה בהתאם לתכנון הסופי ותוכנית הפיתוח בשטח.

 6. לאחר הנחת הבריכה ופילוס בשטח יש להתקין את האביזרים והצנרת בהיקף הבריכה, נקודות ניקוז, סקימר, נקודות חזרה למים ,ג'טים, פנסים תאורה וכ'. יש לגמור את כל הצנרת בהיקף הבריכה ולהוציא צנרת ועד למיקום המשאבה והמסנן יש להניח את כל הצנרת ההיקפית על הרצפה ולא בגובה .

 7. לאחר התקנת האביזרים יש למלא במים בגובה של לפחות שליש גובה הבריכה אזהרה ! אין למלא במים את הבריכה עד סופה !

 8. מתחילים למלא חול ים או חול מקומי במידה ומתאים ( חמרה) או חול רך אחר מסביב לדופן הבריכה יש למלא באופן ידני בלבד ולמנוע התקרבות של כלים מכאניים טרקטור משאית וכו' לקירות הבריכה כדי למנוע נזק לבריכה. יש למלא מים בתוך הבריכה בהתאם למילוי החול מבחוץ ראה הערת אזהרה.

 9. אזהרה ! יש להקפיד תמיד שגובה המים בתוך בריכה בזמן מילוי החול בהיקף יהיה גבוה ב – 30 – 50 ס"מ מגובה מילוי החול מבחוץ !

 10. הידוק והשלמת המילוי מסביב לבריכה יעשה ע"י מים בלבד ללא מכשירים מכאניים .וללא דריכה בעזרת הרגלים יש להרטיב את החולבמשך כול זמן המילוי וכמה ימים לאחר מכן באופן שוטף במקומות שיש שקיעה או ירידה במפלס החול יש למלא מחדש ולהרטיב במים, אין להפעיל מכשירים מכנים ומהדקים יוצרי ויברציה במילוי החול.

 11. במשך כל זמן מילוי החול ועד שלושה ימים לאחר המילוי הסופי של החול בהיקף הבריכה יש להרטיב במים את החול מסביב כדי ליצור שקיעה ומילוי של החול בצורה מושלמת של חול המילוי בכל היקף הבריכה יש להקפיד למלא את הבריכה במים עד סופה !

 12. במידה ומבצעים פיתוח מסביב לבריכה יש למלא פחות חול מגובה שולי הבריכה כדי לאפשר בנית דק עץ ריצוף או הנחת דשא או אחר כדי שישתלבו עם גובה שפת הבריכה ויאפשרו כניסה בטוחה ויציאה נוחה לבריכה.

בהצלחה !!!

ניתן להזמין התקנה ע"י מתקין מוסמך בתוספת תשלום.

ההוראות המצורפות הינם לנוחיותכם בלבד אין החברה אחראית להתקנה שלא נעשתה ע"י מתקין מוסמך מטעמה.