בריכה מדגם טל סופר אולטרה באורך 840 רוחב 420 ובעומק של 132 ס"מ בנווה

Tal Super Ultra Pool 840x420x132

לפניכם גלריית תמונות של הקמת בריכה באורך 8,40 מ' הרוחב 4.2 מ' ובגובה 1.32 מ' הבריכה הוקמה בנווה כשהיא משוקעת באדמה עד כדי מחצית מהגובה. תחילת ההקמה החלה בסימון וחפירת השטח על ידי מחפר ושופל קטן אשר חפרו ופינו את האדמה החפורה מהשטח עד לקבלת הגובה הרצוי, לאחר פינוי האדמה הונחו מסביב למחפורת לוחות צמנט בורד בגובה הרצוי כדי לתמוך את הקירות נשתלו מסביב עמודי עץ, הקרקע פולסה ולאחר מכן הוכנס מכבש קטן להידוק השטח. על השטח המהודק והמפולס הונחו שטחי הגנה עבים אשר חוברו ביניהם על ידי סרט הדבקה חזק מאלומיניום, על השטחים נפרשה יריעת הבריכה הוקם מבנה הבריכה חוברו המשאבות הצנרת והתאורה הבריכה מולאה במים והוחל בהקמת הדק ההיקפי סביב הבריכה. לאחר בנית הדק הוקמה גדר עץ מסביב לשטח הבריכה, על הדק נבנה סולם נירוסטה אשר מאפשר כניסה ויציאה נוחה מהמים.