בריכה מדגם טל סופר אולטרה בתל אביב מעל לחניון מכוניות

Seaspeed Tal Super Ultra Pool 720x420x132

בריכה במידות אורך 740 הרוחב 420 ובגובה 132 ס"מ בתל אביב מעל חניון מכוניות הבריכה נבנתה בתוך מחפורת שסביבה הוקמו קירות עץ שחופו בזפת הרצפה כוסתה בחול ים במקומות עליהם הונחו רגלי הבריכה נטמנו בחול אדני רכבת כדי למנוע את שקיעת הרגלים בקרקע החול הודק על ידי מהדק אדמה קטן הבריכה על ציודה הובלה לבית הלקוח בעגלה נגררת אחרי רכב פרטי. על רצפת הבטון הונחו שטיחי הגנה בעובי 3.5 ס"מ וחוברו בסרטי הדבקה חזקים מאלומיניום על השטחים נפרשה יריעת הבריכה החזקה ליריעה חוברה מסגרת המתכת העליונה ותמיכות הצד של הבריכה. והוחל למלא את הבריכה במים תוך כדי שהבריכה מתמלאת חוברו מערכות הסינון וההכלרה לבריכה שכללו משאבה של אחד כ"ס מסנן 600 מ"מ ומערכת מלח בחדר מכונות שניבנה לצד הבריכה.