בריכה מלבנית חפורה מדגם טל סופר אולטרה במידות חוץ 132*320*600 במכבים-רעות

Seaspeed Tal Super Ultra Pool 600x320x132

גלריית הקמה ובניה של בריכה מדגם טל סופר אולטרה בתוך הקרקע בבית במכבים-רעות  ,הקמת הבריכה כללה חפירה יישור ופילוס הקרקע פיזור והידוק של חול ים, הנחה של משטחי הגנה עבים בעובי של 3.5 ס"מ מתחת לבריכה, הקמה של קירות מסביב למחפורת כדי לאפשר מעבר אדם , הנחת הבריכה במחפורת כולל חדר המכונות, הקמת דק מעץ איפאה  מסביב בטיחות  הגבהה של 15 ס"מ מגובה הקרקע כדי לקבל משטח רציף עם דק קיים ,הבריכה צוידה במסנן חול גדול כולל משאבת סחרור חזקה מערכת מלח מתקדמת, סולם כניסה ויציאה מנירוסטה כולל ידיות תמיכה צדדיות ומשטח עמידה עליון. מנורת לד עם 16 צבעים ושנאי  וסקימר מקצועי.