בריכה מלבנית טל סופר אולטרה 132*420*720 חצי שקועה בקרית גת

Seaspeed Tal Super Ultra Pool 720x420x132

גלריית תמונות של בריכה מדגם טל סופר אולטרה הדגמים החדשים מידות 132*420*720 עם היריעה בעלת החוזק האימתני של שיא ספיד, הבריכה הוקמה בקרית גת בבית פרטי. שלבי ההקמה כללו חפירה לעומק מלא של הקרקע ריפוד הקרקע בחצץ גרוס הידוק ע"י מכבש,  הנחה של ניילון אחרי ההידוק על הקרקע רשת ברזל מרותכת ויציקת בטון יישור החלקה ופילוס. לאחר הקמת המשטח שכלל פתח ניקוז מים לניקוז מי הגשמים בחורף בקצה המחפורת. נבנו קירות תמך מבטון מסביב למחפורת כדי למנוע את חדירת האדמה לתוך המשטח, מרווחי מעבר הולמים הושארו בצדי הבריכה כדי לאפשר מעבר אדם מסביב לבריכה מתחת לדק כדי להוסיף אביזרים לבצע תיקונים בשעת הצורך .מחוץ לקירות המחפורת הועבר צינור בעל קוטר גדול כדי לנקז את מי הגשמים היורדים מגג הבית למקום מרוחק. על הרצפה נפרשו שטיחי הגנה וחוברו ע"י סרטי אלומיניום חזקים כדי לקבל משטח חלק ואחיד, והוחל בהקמת הבריכה כפי שניתן לראות בתמונות בדגמים החדשים והמשופרים של בריכות טל סופר סטרונג עומדת הבריכה לאחר ההקמה בזכות עצמה גם כשאין בה מים בכלל, לאחר ההקמה מולאה הבריכה במים הותקן הסקימר המקצועי והעין המתכוננת בדופן הבריכה הרצפה הוחלקה כדי למנוע קפלים ביריעה . הותקנה משאבה בהספק 10,000 ליטר שעה ברזים בטיחותיים בדופן עם צנרת מקצועית, והבריכה מוכנה לשחייה והנאה לפי הקווים הישרים של הבריכה רואים שהבריכה וההכנה נעשו כהלכה בקרוב מלאכת בנית הדק. בקיר הבריכה הורכב פנס לד צבעוני והבריכה כוסתה ביריעה סולארית כולל גלגלת נירוסטה לאיסוף, הכיסוי שומר על חום המים וניקיון הבריכה. בברכה הותקנה רצועת שחייה המאפשרת לבעלי הבית לנצל את הבריכה לשחייה חופשית ללא מגבלות.