בריכה מלבנית מדגם טל סופר סטרונג באורך 693 הרוחב 306 ובעומק של 125 ס"מ בפסגת זאב

Seaspeed Tal Super Strong Pool 693x306x125

בנית בריכה זו בשטח נתון וצר מאוד ממחישה את יכולותיה הכמעט בלתי מוגבלות של חברת שיא ספיד בהתקנת וביצוע משימות שלכאורה נראות בלתי אפשריות, המקום פסגת זאב הסמוכה לירושלים עקב הפרשי גובה של הקרקע בתהליך הבניה נשאר בתחתית המגרש שטח צר וארוך הגובל בשני צדדיו בחומות אבן גבוהות. בשטח לא נעשה כל שימוש במשך השנים וצמחו בו עשבים שוטים המשפחה חיפשה במשך זמן רב פתרון שיאפשר לה ליהנות מהמקום שתפס שטח מכובד מהמגרש, בהתחלה הדבר נראה בלתי אפשרי בכלל בגלל המבנה של השטח וקורות הבטון האדירות שהיו בתחתית החומות שבלטו לתוך המגרש, בשלב הראשוני נחפר השטח לעומק של כמטר מתחת למפלס הקרקע הקיימת, נבנה שלד המתכת של הבריכה בשטח וסומנו המקומות של רגלי הבריכה נחצבו בקירות מגרעות בבטון לרגלי התמיכה של הבריכה בעזרת קונגו, הונחו שטחי הגנה ועליהם נבנתה הבריכה מוקמו המכשירים וחדר המכונות והבריכה מולאה במים בתמונות הבאות תוכלו לראות את הדק והגמר מסביב לבריכה. שיא ספיד מגשימה חלומות לאנשים.